Zakres merytoryczny Konkursu LOGIA

Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w poszczególnych etapach Konkursu obejmuje i rozszerza podstawę programową przedmiotu Informatyka w gimnazjum; obejmuje rozwiązywanie testu i algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji oraz przetwarzania słów i list, określony w V.6.1.b.i, V.6.2.b.i oraz V.6.3.b.i Regulaminu Konkursu.