Zakres merytoryczny Konkursu LOGIA

Program merytoryczny przedmiotowego konkursu informatycznego LOGIA17 dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 2. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.
 4. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.
 5. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.
 6. Samodzielne rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z dziedziny grafiki oraz definiowania funkcji liczbowych.
 7. Samodzielne rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania słów oraz przetwarzania list jednopoziomowych (bez zagnieżdżeń).
 8. Samodzielne rozwiązywanie algorytmicznych zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji oraz przetwarzania słów i list.

Przebieg konkursu:

 • etap I konkursu obejmuje punkty 1-6 i polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu (obejmującego zagadnienia podstawy programowej przedmiotu Informatyka w gimnazjum) oraz trzech zadań konkursowych z dziedziny grafiki oraz definiowania funkcji liczbowych;
 • etap II konkursu obejmuje punkt 7 i polega na samodzielnym rozwiązywaniu trzech zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji, przetwarzania słów oraz przetwarzania list jednopoziomowych (bez zagnieżdżeń);
 • etap III konkursu obejmuje punkt 8 i polega na samodzielnym rozwiązywaniu czterech zadań konkursowych z zakresu grafiki, definiowania funkcji oraz przetwarzania słów i list.