Terminarz Konkursu LOGIA18

od 10 października 2017 r.
do 16 listopada 2017 r.
zgłoszenie szkoły do Konkursu,
26 października 2017 r.
(czwartek)
rozpoczęcie etapu szkolnego,
16 listopada 2017 r.
(czwartek) godz. 1400
zakończenie etapu szkolnego (ostateczny termin rozwiązywania testu i wysłania rozwiązań na platformę),
21 listopada 2017 r.
(wtorek)
ostateczny termin przekazania Wojewódzkiej Komisji Konkursu listy uczniów, których prace nie zostały ocenione przez nauczyciela w szkole,
24 listopada 2017 r.
(piątek)
ostateczny termin oceny prac uczniów na platformie,
7 grudnia 2017 r.
(czwartek)
poinformawanie uczniów o zakwalifikowaniu do etapu rejonowego,
11 stycznia 2018 r.
(czwartek)
etap rejonowy,
7 lutego 2018 r.
(środa)
ogłoszenie wyników etapu rejonowego,
7 marca 2018 r.
(środa)
etap wojewódzki (finał),
23 marca 2018 r.
(piątek)
ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego.