Uprawnienia laureatów i finalistów Konkursu LOGIA

Laureaci konkursu informatycznego LOGIA:

  • uzyskują ocenę celującą z informatyki,
  • są przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów określonych w statucie danej szkoły.

Finaliści konkursu informatycznego LOGIA:

  • otrzymują określoną liczbę punktów przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z właściwym Zarządzeniem MKO w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych w danym roku szkolnym.