Uprawnienia laureatów i finalistów Konkursu LOGIA

Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych wynikają z art. 20d. ust. 1- 3, art. 44j ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z art. 149, 155, 165 oraz art. 308 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60 z późn. zm.).

Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty są do odebrania w sekretariacie OEIiZK przy ulicy Raszyńskiej 8/10 w Warszawie, pok. 307, do środy, 18 kwietnia 2018 r.

Do odbioru zaświadczeń uprawnieni są laureaci, finaliści, ich opiekunowie prawni oraz dyrektorzy szkół macierzystych uczestników Konkursu.