Kontakt

Wojewódzka Komisja Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA ma siedzibę w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, pokój 203.

Pytania dotyczące konkursu prosimy wysyłać za pomocą poniższego formularza:

proszę podać adres e-mail, na który zostanie wysłana odpowiedź:

temat listu:

treść listu:
Prosimy podpisać list imieniem i nazwiskiem, na anonimy nie będą udzielane odpowiedzi.