Konkurs LOGIA17 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Rodzice (opiekunowie prawni) każdego ucznia przystępującego do Konkursu składają pisemne oświadczenie stanowiące zgodę na udział ucznia w Konkursie. Uczniowie dostarczają nauczycielom wypełnione oświadczenia. Oświadczenia pozostają w szkołach macierzystych uczniów, do końca bieżącego roku szkolnego.

Wzór oświadczenia do pobrania (PDF 23KB)