Zadania pierwszego etapu Mazowieckiego Konkursu Informatycznego 2000

Zadanie 1.

Napisz procedurę ZIMOLUDEK, która utworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek bałwanka takiego jak poniżej.

Zadanie 2.

Napisz procedurę KLEPKA, która utworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek przedstawiony poniżej.

Zadanie 3.

Napisz procedurę PARZENICA :n z jednym parametrem, która dla danej wartości parametru :n - określającej stopień złożoności rysunku, utworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek, odpowiednio taki jak poniżej. Parametr :n może przyjmować wartości od 1 do 10.

Poniżej przedstawione są rysunki uzyskane po wywołaniu PARZENICA 1, PARZENICA 3 oraz PARZENICA 5.

Zadanie 4.

Te rysunki przedstawiają dwie piramidy ułożone z sześciennych klocków. Pierwsza ma dwa piętra, a druga pięć pięter.

Napisz procedurę PIRAMIDA :lp, która tworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek piramidy o danej liczbie pięter :lp z zakresu od 1 do 6.