Zadania pierwszego etapu Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 15

Zadanie 1.

Napisz bezparametrową procedurę/funkcję serwetka, po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek taki, jak poniżej. Wysokość rysunku wynosi co najmniej 400.

Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania: w Logo – serwetka, w Pythonie – serwetka()

Zadanie 2.

Napisz jednoparametrową procedurę/funkcję ramka, po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek, taki jak poniżej. Parametr określa liczbę powtarzających się fragmentów rysunku i może przyjmować wartości od 1 do 5. Wysokość rysunku wynosi 480, a długość boku wewnętrznego białego kwadratu dla parametru 1 wynosi 240.

Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania:
w Logo – ramka 1, w Pythonie – ramka(1)                                 w Logo – ramka 3, w Pythonie – ramka(3)

        

Zadanie 3.

Napisz dwuparametrową procedurę/funkcję parkiet, po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek parkietu takiego, jak przedstawiony poniżej. Długość boku najmniejszego widocznego na rysunku kwadratu wynosi 10. Pierwszy parametr określa liczbę żółtych kwadratów w wierszu i może przyjmować wartości od 1 do 8. Drugi parametr określa liczbę żółtych kwadratów w kolumnie i może przyjmować wartości od 1 do 5.

Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania: w Logo – parkiet 5 2, w Pythonie – parkiet(5,2)


Zadanie 4.

Kuba trenuje bieganie. Trener Kuby określa tempo przebiegania kolejnych odcinków, podając liczbę, której ostatnia cyfra oznacza tempo przebiegnięcia pierwszego odcinka, przedostatnia – drugiego, itd., …, a pierwsza – ostatniego. Jeśli kolejna cyfra, licząc od prawej strony, jest większa od poprzedniej, to Kuba przyspiesza, jeśli mniejsza – zwalnia, a jeśli taka sama – nie zmienia tempa biegu.

Napisz jednoparametrową funkcję bieg, której wynikiem jest liczba określająca ile razy, w ciągu całego biegu, Kuba biegł dwa kolejne odcinki w tym samym tempie. Parametrem funkcji jest liczba naturalna, podana przez trenera, nie zawierająca w swym zapisie zer, z zakresu od 11 do 2147483647.

w Logo:
Wynikiem bieg 653327778 jest 3.
Wynikiem bieg 1335544544 jest 4.
w Pythonie:
Wynikiem bieg(653327778) jest 3.
Wynikiem bieg(1335544544 ) jest 4.