Zadania pierwszego etapu Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 12

Zadanie 1.

Napisz procedurę ORNAMENT, po wywołaniu której będzie rysowany motyw taki, jak poniżej. Proporcje dla ośmiokąta odczytaj z rysunku pomocniczego obok. Długości boków stykających się trójkątów gwiazdek różnej wielkości są w proporcji 1 do 2. Szerokość ornamentu wynosi co najmniej 700.

Zadanie 2.

Napisz procedurę DRZEWO :ile, która tworzy rysunek drzewa składającego się z brązowego pnia i zielonej korony zakończonej rzędem ciemnozielonych liści. Wysokość rysunku jest stała i wynosi 470. Parametr :ile może przyjmować wartości od 2 do 26 i określa liczbę elementów pnia oraz liczbę poziomych zielonych gałęzi.
Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania DRZEWO 2 i DRZEWO 4.

        

Zadanie 3.

Czy zastanawiałaś/eś się kiedyś, ile masz dni? Zadanie jest na pozór proste. Trzeba jednak pamiętać o uwzględnieniu lat przestępnych. Rok przestępny to taki rok, który jest podzielny przez 4, ale nie jest podzielny przez 100 lub jest podzielny przez 400.

Napisz funkcję IMD :rok :miesiąc :dzień, której wartością jest liczba dni, która upłynęła od danej daty do dnia 28 listopada 2011 roku (data zakończenia 1 etapu). Przyjmij, że podana data jest poprawna i jest późniejsza niż 31 grudnia 1582 roku i wcześniejsza niż 28 listopada 2011 roku.

Przykłady:

Wynikiem IMD 1998 06 14 jest 4915.
Wynikiem IMD 1990 11 29 jest 7669.
Wynikiem IMD 2011 11 27 jest 1.

Zadanie 4.

Napisz procedurę KWIAT :ir :iwk, która rysuje na środku ekranu kwiat złożony z samych okręgów. Parametr :ir oznacza liczbę okręgów rysowanych wzdłuż promienia, a parametr :iwk - liczbę okręgów rysowanych wokoło. Okręgi wokoło są rysowane symetrycznie wokół środka kwiatka. Parametr :ir przyjmuje wartości od 1 do 9, a :iwk od 2 do 60. Długość promienia wynosi co najmniej 150.

KWIAT 1 6KWIAT 3 5KWIAT 5 3
KWIAT 2 8KWIAT 5 16KWIAT 3 42