Zadania pierwszego etapu Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 11

Zadanie 1.

Napisz procedurę KWADRATY, która na środku ekranu tworzy poniższą figurę. Długość boku zewnętrznego kwadratu wynosi 400.

Zadanie 2.

Napisz procedurę RYBA :ile, która tworzy rysunki ryb składających się z głowy, ogona oraz :ile par ości. Szerokość rysunku wynosi 550. Parametr :ile może przyjmować wartości od 1 do 15. Środek ekranu leży w połowie wysokości i w połowie szerokości rysunku.
Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania RYBA 1 i RYBA 4.

  

Zadanie 3.

Napisz procedurę PIRAMIDA :n :bok, która tworzy piramidy takie, jak na rysunkach poniżej. Wartość parametru :n określa liczbę cegieł na najniższym poziomie oraz liczbę poziomów i może przyjmować wartości od 1 do 20. Parametr :bok określa długość boku trójkąta równobocznego i może przyjmować wartości od 100 do 500. Kolejne rysunki pokazują efekt wywołania PIRAMIDA 2 300, PIRAMIDA 3 100 i PIRAMIDA 4 200

Zadanie 4.

Napisz procedurę DYWAN :n, która na środku ekranu tworzy kwadratowe dywany o boku długości 400, takie, jak na rysunkach poniżej. Parametr :n określa stopień złożoności wzoru dywanu i może przyjmować wartości od 1 do 30.
Kolejne rysunki pokazują efekt wywołania DYWAN 4 i DYWAN 5.