Zadania pierwszego etapu Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 09

Zadanie 1.

Napisz bezparametrową procedurę KWIATEK, która tworzy na ekranie rysunek przedstawiony poniżej. Szerokość rysunku wynosi co najmniej 400.

Zadanie 2.

Napisz procedurę PLECIONKA :n, która tworzy na środku ekranu trójkolorową plecionkę o szerokości 600. Parametr :n określa liczbę trapezów na dole paska i przyjmuje wartości od 5 do 25.
Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania PLECIONKA 5 i PLECIONKA 11.


Zadanie 3.

Na zlecenie pewnej firmy wynajmującej domy wypoczynkowe, przygotowano projekty kilku kolorowych mozaik podłogowych. Napisz procedurę PASEK :n rysującą takie mozaiki na środku ekranu. Parametr :n jest liczbą naturalną określającą liczbę powtarzających się motywów i może przyjmować wartości od 2 do 20. Szerokość paska wynosi 600.
Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania PASEK 2 i PASEK 5


Zadanie 4.

Napisz procedurę POSADZKA :n :m, która tworzy rysunki takie, jak poniżej. Parametr :n określa liczbę powtarzających się elementów w poziomie, :m - w pionie. Oba parametry mogą przyjmować wartości od 1 do 10. Szerokość lub wysokość rysunku wynosi co najmniej 400. Kolejne rysunki pokazują efekt wywołania POSADZKA 1 1, POSADZKA 2 2, POSADZKA 4 3.