Zadania pierwszego etapu Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 08

Zadanie 1.

Napisz bezparametrową procedurę ESY, która tworzy na środku ekranu rysunek przedstawiony poniżej. Wysokość i szerokość rysunku wynosi minimum trzy czwarte wysokości ekranu graficznego.

Zadanie 2.

Napisz procedurę FLORESY :rozmiar, która tworzy na środku ekranu rysunek, którego dwa przykłady widoczne są poniżej. Parametr :rozmiar określa szerokość rysunku. Liczba rysowanych współśrodkowych kwadratów powinna być w każdym z przypadków możliwie największa, przy czym długość boku najmniejszego kwadratu wynosi co najmniej 10.
Poniżej przedstawiony jest efekt wywołania FLORESY 160 i FLORESY 240

Zadanie 3.

Napisz procedurę GWIAZDA :bok, która tworzy rysunek gwiazdki przedstawiony poniżej. Parametr :bok określa długość boku większego sześciokąta.

Zadanie 4.

Napisz procedurę POSADZKA :n :s, która tworzy na środku ekranu posadzki takie jak na rysunkach obok. Parametr :n określa złożoność posadzki, a parametr :s określa szerokość całego rysunku. Kolejne rysunki pokazują posadzki o stopniach złożoności 1, 2 oraz 3.