Zadania pierwszego etapu Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 07

Zadanie 1.

Napisz bezparametrową procedurę GWIAZDA, która tworzy na środku ekranu rysunek przedstawiony poniżej.

Zadanie 2.

W mauzoleum Galli Placydii znajduje się mozaika przedstawiająca grecki ornament (zobacz www.ma.krakow.pl/x/zdjecie/1358). Napisz procedurę ORNAMENT :n, która tworzy na środku ekranu rysunki greckich ornamentów o stałej wysokości 60 pikseli. Dana :n określa złożoność ornamentu, może przyjmować wartości od 1 do 13. Rysunki poniżej przedstawiają ornamenty o złożoności 2 i 7.

Zadanie 3.

Napisz procedurę RAKIETA :h :p :k, rysującą na środku ekranu rakietę o wysokości :h. Rakieta zbudowana jest z następujących, zamalowywanych losowymi kolorami, figur geometrycznych: prostokątów o wysokości dwa razy mniejszej niż szerokość (parametr :p określa liczbę prostokątów), jednego trapezu równoramiennego (długości ramion oraz górnej podstawy są dwa razy mniejsze niż długość dolnej podstawy), kwadratów (parametr :k określa liczbę kwadratów) oraz jednego trójkąta równobocznego. Długości boków kwadratów, trójkąta, górnej podstawy trapezu oraz wysokości prostokątów są takie same. Parametr :h może przyjmować wartości od 100 do 400, parametry :p:k od 0 do 10.
Poniżej przedstawione są rysunki uzyskane po wywołaniu RAKIETA 200 0 0, RAKIETA 200 1 1 oraz RAKIETA 200 2 4.

Zadanie 4.

Figury przedstawione na rysunkach poniżej to przykłady wielostrzałek, o różnych stopniach złożoności: 1, 2, 3 oraz 12. Napisz procedurę STRZAŁKI :n rysowania wielostrzałek o dowolnym stopniu złożoności :n. Po wywołaniu procedury STRZAŁKI z dowolną wartością parametru :n, nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 25, na ekranie powinien powstać rysunek wielostrzałki o złożoności :n. Szerokość rysowanej figury jest stała - niezależnie od stopnia złożoności wynosi 250 pikseli.