Zadania pierwszego etapu Mazowieckiego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 05

Zadanie 1.

Napisz bezparametrową procedurę DYWAN, która tworzy na środku ekranu rysunek przedstawiony poniżej. Wysokość rysunku powinna wynosić 300 pikseli.

Zadanie 2.

Figury przedstawione na rysunku poniżej to przykłady tak zwanych sześciokątnych plastrów, o różnych stopniach złożoności: 1, 2 oraz 4.

Napisz procedurę PLASTER :n rysowania na środku ekranu plastrów o dowolnym stopniu złożoności :n.
Po wywołaniu procedury PLASTER z dowolną wartością parametru :n, nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 6, na ekranie powinien powstać rysunek plastra o złożoności :n.

Zadanie 3.

Napisz bezparametrową procedurę OKO, która tworzy losowy rysunek złożony z sześciu okręgów. Największy okrąg ma średnicę 300 pikseli. Każdy kolejny jest wewnętrznie styczny z poprzednim i zmniejszony w skali od dwóch trzecich do pięciu szóstych. Również punkty styczności są wybierane losowo. Na rysunku poniżej widzimy przykładowe efekty dwóch wywołań procedury OKO.

Zadanie 4.

Napisz procedurę POSADZKA :n :m, która tworzy możliwie duże rysunki mozaiki, jak w przykładach poniżej, w których dana :n określa liczbę poziomych pasów, a dana :m liczbę pionowych pasów. Dane :n:m to liczby całkowite nie mniejsze niż 1 i nie większe niż 10.

Oto przykłady efektów wywołania POSADZKA 3 8 i POSADZKA 4 2: