Zadania pierwszego etapu Mazowieckiego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 04

Zadanie 1.

Napisz bezparametrową procedurę MOZAIKA, która tworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek przedstawiony poniżej.

Zadanie 2.

Napisz bezparametrową procedurę TETKI, która tworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek przedstawiony poniżej.

Zadanie 3.

Figury przedstawione na rysunkach poniżej to przykłady tak zwanych ram, o różnych stopniach złożoności: 1, 2 oraz 3.

Napisz dwuparametrową procedurę RAMA :n :bok rysowania ram o dowolnym stopniu złożoności :n (nie mniejszym niż 1 i nie większym niż 7) oraz o dowolnej długości boku kwadratu :bok.

Zadanie 4.

Figury przedstawione na rysunkach poniżej to przykłady tak zwanych falek, o różnych stopniach złożoności: 1, 2, 3 oraz 7.

Napisz procedurę FALKA :n rysowania falek o dowolnym stopniu złożoności :n. Po wywołaniu procedury FALKA z dowolną wartością parametru :n, nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 20, na ekranie powinien powstać rysunek falki o złożoności :n, o stałej wysokości, niezależnej od :n.