Zadania pierwszego etapu Mazowieckiego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 03

Zadanie 1.

Napisz procedurę KT :bok, która tworzy na środku ekranu rysunek przedstawiony poniżej. Parametr :bok określa długość boku największego, zewnętrznego kwadratu.

Zadanie 2.

Figury przedstawione na rysunku niżej to przykłady tak zwanych plastrów, o różnych stopniach złożoności: 3, 4 oraz 8.

Napisz procedurę PLASTER :n rysowania plastrów o dowolnym stopniu złożoności :n.
Po wywołaniu procedury PLASTER z dowolną wartością parametru :n, nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 10, na ekranie powinien powstać rysunek plastra o złożoności :n.

Zadanie 3.

Napisz bezparametrową procedurę KO, która tworzy możliwie duży losowy rysunek, złożony z dwunastu figur. Wewnętrzne figury są okręgami, a zewnętrzne - kwadratami o bokach równoległych do krawędzi ekranu. Co drugi obszar pomiędzy sąsiednimi figurami jest zamalowany na czarno. Obszar wewnątrz najmniejszego okręgu jest biały. Rysunek zawiera co najmniej jeden okrąg i co najmniej jeden kwadrat. Poniżej pokazane są trzy przykładowe rysunki, z wielu jakie mogą powstać po wywołaniu procedury KO. Stosunki wielkości kolejnych figur powinny być takie, jak na przykładowych rysunkach.

Zadanie 4.

A) Napisz procedurę PLECIONKA, która tworzy możliwie duży poniższy rysunek trójkolorowej plecionki.


B) Napisz procedurę PASEK :n, która tworzy możliwie duży rysunek plecionego paska. Parametr :n określa liczbę elementów składających się na pasek, analogicznych jak w punkcie A, ale co drugi element ma zamienione kolory. Poniższy, przykładowy rysunek pokazuje, co powstanie po wywołaniu PASEK 4.