Zadania drugiego etapu Mazowieckiego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 01, Logo i algorytmy

Zadanie 1.

Zdefiniuj polecenie ENTLIK :n :bk rysowania "entlików", tzn łamanych, takich jak na poniższym rysunku. Pierwsza dana procedury :n określa stopień złożoności entlika, a druga :bk (bok kratki) długość najkrótszego boku tej łamanej. Żółw powinien zaczynać kreślenie entlika z miejsca, w którym stoi i w kierunku, w którym patrzy, a kończyć na drugim końcu. Pozycje żółwia: początkowa i końcowa na rysunku najbardziej złożonego entlika są zaznaczone kolorem zielonym (start) i czerwonym (koniec).

Zadanie 2.

Zdefiniuj polecenie PENTLIK, którego skutkiem będzie narysowanie na środku ekranu możliwie dużego znaku graficznego, takiego jak na rysunku poniżej.

Zadanie 3.

Zdefiniuj polecenie z jednym parametrem ENTPENT :n, które dla danej liczby 2, spowoduje narysowanie na środku ekranu możliwie dużego znaku graficznego, takiego jak na rysunku w zadaniu 2, dla n=3, takiego jak na rysunku poniżej, a dla innych wartości n - podobnych, odpowiednio mniej lub bardziej złożonych znaków.