Zadania pierwszego etapu Mazowieckiego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA 01, Logo i algorytmy

Zadanie 1.

Napisz procedurę BOMBKA :r, która tworzy rysunek bombki w postaci ciemno niebieskiej tarczy koła o danym promieniu :r z wpisaną w koło złotą pięcioramienną gwiazdą, tak jak na rysunku.

Zadanie 2.

Artykułom w Gazecie Wyborczej o postępach Polski na drodze do Unii Europejskiej często towarzyszy znak graficzny podobny do tego na rysunku poniżej. Zdefiniuj procedurę o nazwie SDU (schody do unii), która tworzy na środku ekranu monitora taki znak.

Zadanie 3.

Poniższy rysunek przedstawia motyw dekoracyjny zaczerpnięty ze sztuki zdobniczej Majów. Napisz procedurę bez parametrów ALFA, która rysuje na ekranie taki wzór.

Zadanie 4.

Poniższy rysunek przedstawia motyw linearny zainspirowany przez rysunek otrzymany w zadaniu trzecim. Napisz procedurę bez parametrów BETA, która rysuje na ekranie taki wzór.