Zadania drugiego etapu V Warszawskiego Konkursu Informatycznego
rok szkolny 1998/99

Zadanie 1.

Zdefiniuj funkcję z parametrem SUMAJEDNOCYFROWA :liczba, której wartością będzie cyfra. Funkcja powinna liczyć sumę cyfr parametru :liczba, następnie sumę cyfr policzonej sumy, itd. aż suma będzie cyfrą. Zakładamy, że parametr :liczba jest liczbą całkowitą. Oto przykładowe wyniki:

SUMAJEDNOCYFROWA 12356 ma wartość 8
SUMAJEDNOCYFROWA 0 ma wartość 0
SUMAJEDNOCYFROWA 123 ma wartość 6
SUMAJEDNOCYFROWA 987656789 ma wartość 2

Zadanie 2.

Napisz procedurę z parametrem KARTKI :wyraz, która utworzy możliwie duży rysunek pliku kartek. Parametr :wyraz to słowo pisane wyłącznie małymi literami i nie dłuższe niż 32 znaki. Stosik ma mieć tyle kartek ile liter ma słowo. Pierwszej literze odpowiada kartka na wierzchu. Spółgłoski są reprezentowane przez białe kartki a samogłoski przez czarne. Odległość między skrajnymi kartkami jest stała i równa długości boku kartki. Druga krawędź kartki jest rysowana kreską tej samej długości co krawędź przednia oraz jest nachylona do linii poziomej pod kątem 45o. Oto przykładowe wyniki wywołania procedury: KARTKI "i, KARTKI "nic oraz KARTKI "abrakadabrahokuspokus.

Zadanie 3.

Dane jest co najmniej dwuliterowe słowo, w którym występują tylko litery a i b. Jeśli założymy, że długość słowa wynosi n, to w każdym takim słowie można wyodrębnić n-1 par sąsiednich liter, np. w słowie aabbab takimi parami są aa, ab, bb, ba. Napisz procedurę NAJCZPAR :wyraz, wypisującą tę parę liter (dwuznakowe słowo), która wśród par sąsiednich liter w parametrze :wyraz występuje najczęściej. Jeśli w słowie jest kilka par liter spełniających ten warunek, to wypisane mają być wszystkie z nich w dowolnej kolejności, w kolejnych wierszach. Oto przykłady:

NAJCZPAR "aabbab powinno wypisać na ekranie słowo ab
NAJCZPAR "aaabbbaaabbb powinno wypisać na ekranie słowo aa bb
NAJCZPAR "aa powinno wypisać na ekranie słowo aa
NAJCZPAR "baba powinno wypisać na ekranie słowo ba