Zadania pierwszego etapu III Warszawskiego Konkursu Informatycznego
rok szkolny 1996/97

Zadanie 1.

Napisz procedurę bez parametrów o nazwie ROZETA, która tworzy na środku ekranu następujący rysunek:

Zadanie 2.

To jest rysunek gwiazdki:

  • Napisz procedurę GWIAZDKA :r, z jednym parametrem, która powoduje narysowanie na ekranie, wokół środka wyznaczonego przez aktualną pozycję żółwia, gwiazdki o danym rozmiarze :r. Zakładamy, że rozmiar gwiazdki jest określony przez długość boku środkowego sześciokąta.
  • Napisz procedurę bez parametrów o nazwie ORNAMENT, która tworzy na środku ekranu możliwie duży ornament złożony z 7 gwiazdek:

Zadanie 3.

Napisz procedurę bez parametrów o nazwie N_Z, która tworzy na środku ekranu następujący rysunek:

Zadanie 4.

Ten rysunek przedstawia jeden z wielu oryginalnych wzorów celtyckich.

Napisz procedurę bez parametrów o nazwie CELT, która tworzy na środku ekranu, możliwie duży, taki rysunek.