Zadania trzeciego etapu I Warszawskiego Konkursu Informatycznego
rok szkolny 1994/95

Zadanie 1.

Napisz jednoparametrową funkcję SAMOMAX :zdanie. Wartością parametru :zdanie jest dowolna lista słów. Wartością funkcji powinna być lista składająca się z tych słów w danym zdaniu, które mają najwięcej samogłosek. Zakładamy, że słowa składają się z małych liter alfabetu łacińskiego (bez polskich liter), a samogłoskami są a, e, i, o, u, y. Oto przykładowe wyniki:

SAMOMAX [abrakadabra hokus pokus] ma wartość [abrakadabra]
SAMOMAX [ala ma kota] ma wartość [ala kota]

Zadanie 2.

Napisz jednoparametrową funkcję CYFRYNAJ :liczba. Wartością parametru :liczba jest dowolna liczba całkowita. Wartością funkcji powinna być dwuelementowa lista składająca się z najmniejszej i największej cyfry parametru :liczba. Oto przykładowe wyniki:

CYFRYNAJ 6387644 ma wartość [3 8]
CYFRYNAJ 6212777 ma wartość [1 7]
CYFRYNAJ 666 ma wartość [6 6]
CYFRYNAJ 3 ma wartość [3 3]

Zadanie 3.

Rozważamy drzewa o różnym stopniu złożoności. Najprostsze drzewo składa się z samego pnia. Bardziej złożone drzewo może składać się z pnia, z którego wyrastają dokładnie dwa poddrzewa. Pnie poddrzew tworzą kąt prosty i mają taką samą długość stanowiącą dwie trzecie długości pnia drzewa z którego wyrastają.

Poniżej przedstawione są rysunki uzyskane po wywołaniu DRZEWO [], DRZEWO [[] []], DRZEWO [[] [[] []]] oraz DRZEWO [[[] []] [[] [[] []]]]].

Ustalamy następujący sposób kodowania takich drzew w postaci list:

  • Kodem drzewa składającego się tylko z pnia, jest lista pusta: []
  • Kodem każdego bardziej złożonego drzewa jest lista, która ma dokładnie dwa elementy: pierwszy element tej listy jest kodem lewego poddrzewa, a drugi element jest kodem prawego poddrzewa.

Napisz jednoparametrową procedurę DRZEWO :kod rysowania drzew takich jak na rysunkach od 1 do 4. Wartością parametru :kod jest lista, która jest kodem drzewa zbudowanego zgodnie z podanymi zasadami. Po wywołaniu procedury DRZEWO z odpowiednim parametrem na ekranie powinien pojawić się możliwie duży rysunek drzewa o danym kodzie.