Zadania pierwszego etapu I Warszawskiego Konkursu Informatycznego
rok szkolny 1994/95

Zadanie 1.

Napisz procedurę - o nazwie POSADZKA - tworzącą wzór posadzki przedstawiony na rysunku. Widoczny na nim prostokąt jest częścią rysunku, a nie brzegiem ekranu.

Zadanie 2.

Te cztery poniższe rysunki zostały utworzone przez tę samą procedurę ZAKOSY z odpowiednio dobranymi parametrami :n oraz :alfa określającymi złożoność i kąt pomiędzy kolejnymi bokami łamanej tworzącej rysunek.
Napisz procedurę ZAKOSY :n :alfa tworzenia takich rysunków.

Poniżej przedstawione są rysunki uzyskane po wywołaniu ZAKOSY 4 135, ZAKOSY 8 144, ZAKOSY 5 120 oraz ZAKOSY 7 144.

Zadanie 3.

To jest rysunek hibernakusa. Hibernakus jest drzewem, które składa się z pnia i wyrastających z pnia 3 lub 5 gałęzi. Każda gałąź składa się z konara i wyrastających z konara 3 lub 5 kwiatów. Każdy kwiat składa się z łodygi i wyrastających z niej 3 lub 5 igieł.
Konar środkowej gałęzi ma zawsze taki sam kierunek jak pień drzewa, a konary sąsiednich gałęzi tworzą kąt 600. Długości konarów są równe połowie długości pnia.
Łodyga środkowego kwiatu na gałęzi ma ten sam kierunek co konar, a łodygi sąsiednich kwiatów tworzą kąt 600. Długości łodyg są równe połowie długości konarów.
Środkowa igła każdego kwiatu ma ten sam kierunek co łodyga, a sąsiednie igły tworzą kąt 600. Długości igieł są równe połowie długości łodygi.
Napisz procedurę o nazwie HIBERNAKUS (bez parametrów) rysującą na ekranie losowo utworzony kształt hibernakusa. Rysunek powinien być możliwie duży, ale musi mieścić się na ekranie.

Zadanie 4.

Ułóż procedurę KWADRATY, która (wywołując odpowiednie procedury pomocnicze) tworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek przedstawiony poniżej.