Aktualności

Już po raz dwudziesty czwarty, a w obecnej formule - po raz osiemnasty, w roku szkolnym 2017/2018 organizowany jest przez OEIiZK konkurs informatyczny dla uczniów mazowieckich gimnazjów zainteresowanych programowaniem. Jest to konkurs przedmiotowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o zapoznanie się z pełnym Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Pierwszy etap Konkursu trwał trzy tygodnie, od 26 października do 16 listopada 2017 roku. W tym czasie każdy Uczestnik Konkursu założył konto na platformie konkursy.oeiizk.edu.pl, rozwiązywał test i wysyłał rozwiązania zadań, Nauczyciel zgłosił szkołę do Konkursu, a Rodzic każdego Uczestnika Konkursu złożył pisemne oświadczenie stanowiące zgodę na udział dziecka w Konkursie.

Obecnie trwa ocenianie. Nauczyciel pobiera z platformy konkursy.oeiizk.edu.pl plik z informacjami o modelu oceniania i ocenia rozwiązania swoich uczniów oraz kwalifikuje ich do II etapu Konkursu, w terminie do 24 listopada, bezpośrednio na ww. platformie, bez konieczności wysyłania jakiejkolwiek dodatkowej korespondencji.


Informacje o innych konkursach przedmiotowych można znaleźć na stronie organizatora - MSCDN w Warszawie.